Мисия на кандидатите за Общински съветници от ЕНПВ момента имаме избран кмет на Община Кюстендил, който е носител на програмата за управление и развитие на община Кюстендил. Нашата мисия е да съдействаме да се реализира тази програма, когато я оповести, понеже старата свършва през 2013г., а мандата на кмета и общинският съвет изтича през 2015г., програмата с която спечели изборите не е внесена за гласуване в ОбС.

Ние ще работим в Община Кюстендил, да има:

 • прозрачност при вземане на решения от Общинският съвет;
 • прозрачност и предсказуемост в управлението на общината;
 • стриктно спазване на законите и при вземане на решения от ОС
 • стриктно спазване на законите, наредби, правилници и решения на ОС от кмета и общинската управа
 • изпълняване на обещанията на кмета на Община Кюстендил

Ние сме за развитие на:

 • Балнеологията
 • туризмът
 • земеделие
 • леката и хранително - вкусовата промишленост
 • инфраструктура
 • Здравеопазване
 • Социални грижи
 • Спорт
 • Култура
 • Младежка активност

Не бихме допуснали да се:

 • разграбва общинската собственост
 • започване мегаломански проекти с Общинско участие
 • застрояване на зелени площи в рамките на населените места
 • безсмислена разпродажба на общински земеделски земи

Относно Целевият облигационен заем, ще направим всичко възможно загубите от този заем да са минимални за Община Кюстендил.